LEDSOL SL en la seva condició de fabricants de fanals solars i lluminàries per a enllumenat públic , ofereix la possibilitat d’adaptar les lluminàries actuals de vapor de mercuri i sodi a tecnologia LED amb l’estalvi energètic i econòmic que suposa, conservant en tot moment la carcassa original del llum. Suposa una solució MOLT ECONÒMICA per adaptar les lluminàries existents a tecnologia LED.

Los comentarios están cerrados.