A Catalunya encara hi ha entre 1.800 i 2.300 urbanitzacions, la majoria construïdes en els anys 60 i 70 del segle passat, en què viuen unes 300.000 famílies amb dèficits importants de serveis bàsics, segons un informe que va presentar el 2013.05.14 el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó a la presidenta del Parlament Català per a l’inici del seu tràmit parlamentari.
Manca de subministraments bàsics d’aigua, llum, gas o telèfon, inexistència de sistemes de depuració, són alguns dels dèficits d’aquestes urbanitzacions, que els alcaldes no poden solucionar per manca d’instruments legals i de finançament.
Aquestes urbanitzacions, que abasten una superfície de més de 50.000 hectàrees i que mai van ser rebudes pels ajuntaments, s’ha agreujat la seva situació perquè si inicialment es van pensar com a segones residències, actualment s’han convertit en habitatges habituals de les famílies.
Encara que l’any 2009 es va aprovar a Catalunya la Llei 3/2009 de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, únicament 99 urbanitzacions es van acollir a elaborar plans per regularitzar, però, amb l’arribada de la crisi, s’han interromput les subvencions de la Generalitat i els ajuntaments no poden fer front ni a la regularització ni la gestió rigorosa de la legislació urbanística.

Una solució ràpida i econòmica a la manca d’enllumenat públic en aquestes urbanitzacions amb importants dèficits urbanístics són FANALS SOLARS, que no requereixen de projecte arquitectònic ni obra civil ja que les FANALS SOLARS DE LEDSOL tenen un sistema de fixació per perforació. A més són instal · lacions respectuoses amb el medi ambient, i no impliquen risc de seguretat per a les persones ni per l’entorn natural a funcionar a 12V.

FONT: Diari de Girona. 14.5.13

Dejar un comentario