Estalvi energètic a la Torre de Claramunt

LEDSOL SL en aquest mes de maig finalitzarà la instal · lació de 129 lluminàries amb tecnologia LED al municipi de la Torre de Claramunt (Barcelona). Aquesta instal ...

AHORRO ENERGÉTICO EN LA TORRE DE CLARAMUNT

LEDSOL SL en este mes de Mayo finalizará la instalación de 129 luminarias con tecnología LED en el municipio de La Torre de Claramunt (Barcelona). Esta instalación pe...

IL·LUMINAR ÉS INVERSIÓ DE FUTUR

Les administracions públiques s’enfronten al repte d’invertir en una il · luminació que sigui efectiva, de qualitat i sobretot que estigui en sintonia amb ...

ILUMINAR ES INVERSIÓN DE FUTURO

Las administraciones públicas se enfrentan al reto de invertir en una iluminación que sea efectiva, de calidad y sobre todo que esté en sintonía con el medio ambiente...